فضای عملیاتی

  • دسترسی به منابع با سرعت بسیار بالا
  • پایداری کامل تمامی فایل ها حتی در صورت از بین رفتن ۱ الی ۲ هارد دیسک ( بنا به شیوه Raid )
  • امکان دسترسی به فایل ها از طریق شبکه های داخلی و یا اینترنت

زمینه های فعالیت

رفع نیاز مشتری در هر زمینه با راهکارهای نرم افزاری کاربردی هوپاد

امنیت ارسال و مدیریت عکس

امنیت ارسال و مدیریت عکس

  • تعریف محدوده دسترسی زمانی و مکانی به فایل های اطلاعات  ( برای پرسنل و مشتریان)
  • ایجاد امنیت در فایل ها در زمان  ارسال و اشتراک گذاری برای مشتریان و جلوگیری از ارسال مجددو چاپ و یا ذخیره کردن فایل ها

کدگذاری امنیتی روی فایل

      کد گذاری امنیتی بر روی فایل
  •  ایجاد امنیت با روش کد گذاری  بر  روی فایل ها برای جلوگیری از سوء استفاده و  یا به سرقت رفتن آنها