*دستورالعمل لغو نمایندگی :

 • عدم رعایت نکات قید شده در قرارداد از قبیل : نوع خدمات به مشتریان ، برخورد نامناسب با مشتریان و . . . .
 • عدم ارائه مدارک نامبرده یا باطل بودن هر یک از اسناد ارائه شده.
 • عدم پایبندی به تعهدات منعقد شده در قرارداد فی ما بین.
 • کاهش کیفی خدمات ارائه شده در هر زمینه ای که مفاد ان در قرارداد قید شده باشد
 • عدم فعالیت و یا ضعف فعالیت در ارائه کلیه محصولات شرکت شبکه داده هوپاد

*دستورالعمل اعطای نمایندگی :

 • دارا بودن مجوز فعالیت در زمینه T
 • درخواست مکتوب و رسمی جهت اخذ نمایندگی
 • کپی اجاره نامه یا سند مالکیت محل شرکت یا فروشگاه
 • رزومه متقاضی جهت اخذ نمایندگی به همراه مدارک مربوطه
 • تاییدیه بازدید از محل توسط نماینده اعزامی از شرکت هوپاد
 • ارائه دیدگاه متقاضی اخذ نمایندگی از شرکت شبکه داده هوپاد

*استاندارد اعطا نمایندگی :

 • وضعیت نظام وظیفه (آقایان) :  داشتن کارت پایان خدمت
 • سوابق: دارا بودن تجربه و تخصص در یکی از زمینه های مرتبط با  IT ( تعمیرات و تخصص مربوطه )
 • دارا بودن توانایی مالی کافی جهت اجرای استانداردهای مورد نظر
 • موقعیت ملک : حداقل ۷۰ متر