شرایط گارانتی

  • ملاک شناسایی کالا جهت استفاده از خدمات گارانتی ، لیبل و یا کارت گارانتی این شرکت میباشد و زمان انقضا گارانتی براساس تاریخ ثبت شده روی لیبل یا کارت گارانتی محاسبه می گردد.
  • شرکت بنا به تشخیص کارشناسان خود کالای تحت پوشش گارانتی را تعمیر می نماید و تعویض در صورتی که کالا از رده تولید خارج شده باشد کالای مشابه تحویل و مابه التفاوت احتمالی مبلغ دریافت خواهد شد .
  • در صورت نیاز به واردات قطعات خارج از کشور  و با توجه به محدودیت های واردات ، امکان افزایش زمان تعمیر وجود خواهد داشت .
  • انتقال دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی به مرکز خدمات و برگشت آن برعهده خریدار است (بجز شهرستان ها) و دستگاه باید در کارتن و بسته بندی اصلی خود ارسال شود و همچنین کارتن کالا به همراه سریال موجود بر آن مورد نیاز می باشد.
  • تعهدات شرکت محدود به موارد مندرج در ضمانت نامه بوده و ایفای سایر تعهدات تولید کننده اصلی کالا  و یا سایر فروشندگان کالا منوط به بررسی و تعیین هزینه خواهد بود.
  • خریدار با دریافت کارت ضمانت که در آن مشخصات کالا، تاریخ شروع و مدت گارانتی درج شده و ملصق به هولوگرام می باشد، شرایط آن را پذیرفته و کالا را با ظاهر فیزیکی سالم دریافت نموده است.
  • کلیه محصولات هوپاد دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۴۸ ماه خدمات پس از فروش می باشد.
  • لازم به ذکر است کلیه خدمات به محصولات خارج از گارانتی تا سقف ۷۰,۰۰۰ تومان بدون اطلاع رسانی انجام می گردد و در موارد بیش از این مقدار پس از هماهنگی با مشتری صورت خواهد گرفت.