موارد ابطال گارانتی

تحت شرایط ذیل گارانتی محصول باطل می گردد :

 • اتمام زمان گارانتی.
 • مخدوش شدن برچسب گارانتی، حذف شماره سریال دستگاه و یا عدم ارائه کارت گارانتی .
 • استفاده نادرست و غلط برخلاف شرایط مندرج در راهنمای دستگاه.
 • وجود هرگونه ضربه فیزیکی،شکستکی هرگونه خرابی ناشی از بروز نوسانات الکتریکی .
 • دستکاری یا تعمیر کالا  توسط اشخاص و یا سرویس های غیر مجاز.
 • صدمات و نقصهای ایجاد شده بر اثر حوادث طبیعی و غیر مترقبه (شرایط فورس ماژور).
 • استفاده در شرایط نامناسب محیطی مانند رطوبت ؛ حرارت و یا گرد غبار و همچنین استفاده در شرایطی خارج از استاندارهای بیان شده در دفترچه راهنما .
 • عیوب ناشی از اتصال با تجهیزات نامناسب یا مشکل دار که باعث خرابی دستگاه گردد .
 • استفاده کردن از هاردیسک های ناسازگار با دستگاه .
 • ارتقا سیستم عامل دستگاه توسط اشخاص و یا مراکزی به غیر از بخش پشتیبانی شرکت
 • نصب نرم افزارهای راه انداز سیستم غیر اوریجینال، برنامه های کاربردی، آلودگی به ویروس و روت شدن که موجب اختلال در کار دستگاه گردد.