استراتژی

  • بهبود نظام مدیریت هزینه ها با استفاده درست از محصولات فناوری برای رفع نیازها
  • نوآوری و تنوع در خدمات و محصولات
  • توسعه به کارگیری فن آوری های روز در فرآیند طراحی خدمات پس از فروش و ارایه آن به مشتریان

چشم انداز

  • رفع نیاز های تخصصی حوزه تکنولوژی و فناوری مشتریان در راستای بهترین ؛ با کیفیت ترین و کاربردی ترین راه کارهای نوین روز
  • آموزش های تخصصی و به روز نگهداری و حفاظت از فایل های اطلاعات

بیانیه ارزش ها

  • تمرکز بر ایجاد وفاداری در مشتریان از راه تامین نیاز ها و رفع مشکلات آنها
  • صداقت در انجام تمامی ماموریت ها
  • ارائه خدمات متنوع و با کیفیت منطبق با انتظارات و نیازهای مشتری
  • مدیریت مبتنی بر تفکر سیستمی و بهره گیری از خرد جمعی و مشارکت گروهی
  • پایبندی به قانون و رعایت اخلاق حرفه ای

بیانیه ماموریت

شبکه داده هوپاد در نظر دارد با عرضه خدمات تکنولوژی روز دنیا ( نرم افزاری و سخت افزاری) به وسیله شبکه تخصصی و متکی به سرمایه توانمند و فناوری های نوین خود به منظور تامین ؛ رضایت و رفع نیازهای اقشار و صنعت های مختلف فعال باشد و همچنین با بهره مندی از نیروهای توانمند و متخصص در زمینه آموزش هموطنان عزیز سهمی در افزایش سطح علمی کشور  نیز داشته باشد.