• آموزش فواید ذخیره سازی و آرشیو اطلاعات

  • آموزش نحوه صحیح ذخیره سازی و نگهداری اطلاعات

  • آموزش انواع بکاپ گیری بر مینای نوع نگهداری و مورد نیاز اطلاعات